สปาเล็บมือและเท้า

สปาเล็บมือและเท้า

ทาสีเล็บแบบธรรมดา

Basic Hand Polish

ทาสีเล็บมือแบบธรรมดา เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จาก คอลเล็คชั่นของสปา
250++ บาท
45 นาที

Basic Feet Polish

ทาสีเล็บเท้าแบบธรรมดา เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จาก คอลเล็คชั่นของสปา
500++ บาท
45 นาที

Basic Polish Set

ทาสีเล็บมือและเท้าแบบธรรมดา เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
600++ บาท
45 นาที

ทาสีเล็บแบบเจล

Gel Hand Polish

ทาสีเล็บมือแบบเจล เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
550++ บาท
60 นาที

Gel Feet Polish

ทาสีเล็บเท้าแบบเจล เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
700++ บาท
60 นาที

Gel Polish Set

ทาสีเล็บมือและเท้าแบบเจล เริ่มด้วยการตะไบเล็บให้เงางาม ตามด้วยทาสีเล็บ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
1,050++ บาท
60 นาที

สปาเล็บแบบธรรมดา

Basic Hand Spa

เริ่มด้วยการขัดมือและเล็บมือด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กมือและเล็บมือด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บแบบธรรมดา ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
500++ บาท
90 นาที

Basic Feet Spa

เริ่มด้วยการขัดเท้าและเล็บเท้าด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กเท้าและเล็บเท้าด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บแบบธรรมดา ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
800++ บาท
90 นาที

Basic Spa Set

เริ่มด้วยการขัดมือและเท้าด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กมือและเท้าด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บแบบธรรมดา ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
1,100++ บาท
90 นาที

สปาเล็บเจล

Gel Hand Spa

เริ่มด้วยการขัดมือและเล็บมือด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กมือและเล็บมือด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บเจล ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
800++ บาท
120 นาที

Gel Feet Spa

เริ่มด้วยการขัดเท้าและเล็บเท้าด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กเท้าและเล็บเท้าด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บเจล ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
1,100++ บาท
120 นาที

Gel Spa Set

เริ่มด้วยการขัดมือและเท้าด้วยสครับที่ลูกค้าเลือก และทำความสะอาดด้วยน้ำนมอุ่นๆ ตามด้วยการมาส์กมือและเท้าด้วยน้ำผึ้ง จากนั้นตะไบเล็บให้เงางาม จบทรีตเมนต์ด้วยการทาสีเล็บเจล ลูกค้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้จากคอลเล็คชั่นของสปา
1,600++ บาท
120 นาที

ล้างเล็บแบบเจล

250++ บาท
30 นาที